సుంకాన్ 2021 అమ్మకాల సమావేశం

  • news-img

సుంకాన్ మార్చి 2, 2021 న కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయంలో 2021 మార్కెటింగ్ వర్క్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కంపెనీ నాయకులు మరియు ప్రాంతీయ నిర్వాహకులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు.
ఈ సేల్స్ మీటింగ్‌లో, మేము 2020 లో మార్కెటింగ్ పనిని సంగ్రహించాము మరియు 2021 లో సేల్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ కోసం మార్కెటింగ్ వర్క్ ప్లాన్ మరియు డిప్లాయిమెంట్ కీ వర్క్ చేశాము. మార్కెటింగ్ టీమ్ యొక్క ధైర్యాన్ని బాగా పెంచింది, టీమ్ గౌరవం మరియు ఐక్యతను పెంచింది.